Những điều khoản quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của Cty  Phong Linh, tại địa chỉ website này và mọi trang web liên kết. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

Công ty Phong Linh có thể sửa đổi các điều khoản này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng quý khách có tuyên bố về quyền riêng tư mới nhất của chúng tôi.

1.Những thông tin liên quan đến việc truy cập và sử dụng website của quý khách:

Khi quý khách truy cập vào website của Ðiện hoa Phong Linh để xem thông tin, đặt hàng,… Ðiện hoa Phong Linh sẽ thu thập những thông tin sau:

+ Thông tin về máy tính của quý khách: địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành, tên nhà cung cấp dịch vụ internet mà quý khách đang sử dụng để truy cập đến website của Ðiện hoa Phong Linh.

+ Thời gian truy cập của quý khách.

+ Ðịa chỉ những website quý khách truy cập có dẫn đến website của Ðiện hoa Phong Linh.

Ðiện hoa Phong Linh chỉ sử dụng những thông tin này cho mục đích an ninh, quản trị, xử lý đơn  hàng, những điều chỉnh cần thiết để tăng hiệu quả và năng lực phục vụ của Ðiện Hoa Phong Linh thông qua website này.

2.Những thông tin quý khách tự nguyện cung cấp cho Ðiện hoa Phong Linh gồm:

+ Các thông tin cá nhân: Họ và tên, Ðịa chỉ, số Ðiện thoại, email…. Ðây là các thông tin Ðiện hoa Phong Linh sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu chưa được sự đồng ý của quý khách.

+ Quý khách có quyền  cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin cá nhân cho Ðiện hoa Phong Linh thông qua website này.

+ Ðiện hoa Phong Linh không thu thập, luu trữ thông tin thẻ tín dụng của quý khách. Thông tin này do Paypal, VTCpay hoặc Onepay xử lý thông tin thẻ tín dụng và được bảo mật tuyệt đối vì những thông tin này được mã hoá bằng giao thức tầng kết nối bảo mật ( SSL), giao thức được  xây dựng để những nguời có trách nhiệm ( ngân hàng phát hành thẻ tín dụng) mới có thể giải mã thông điệp mà  họ nhận được.

 3.Bảo mật thông tin cá nhân:

+ Ðiện hoa Phong Linh cam kết bảo đảm việc bảo mật thông tin của quý khách trong phạm vi quản lý của mình. Việc truyền dẫn thông tin của quý khách từ 1 website khác đến website Ðiện hoa Phong Linh nằm ngoài phạm vi quản lý của chúng tôi, Quý khách có thể cung cấp với nhà cung cấp dịch vụ Internet ( ISP) mà quý khách sử dụng để biết thêm chi tiết.Trong trường hợp này chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin cá nhân.

+ Chúng tôi khuyến cáo quý khách kiểm tra máy tính của mình theo định kỳ, tránh việc thông tin cá nhân của quý khách bị theo dõi, nghe lén, hoặc chuyển tải đến những cá nhân/ tổ chức không mong muốn do virut máy tính gây nên,….

Các liên kết

Đơn vị không bảo đảm và không chấp nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tư liệu có chứa trên những trang bên ngoài.

Thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, mẫu mã hoa tươi trên website là sản phẩm trí tuệ của Đơn vị và chúng tôi không cho phép bất cứ sự sao chép nào mà không có đồng ý bằng văn bản từ cấp có thẩm quyền của Đơn vị.

Chúng tôi rất mong quý đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề tôn trọng đừng xâm phạm vấn đề bản quyền. Xin cám ơn.

Logo Đơn vị, và các Slogan là thương hiệu đã được Công ty đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ và được bảo hộ bởi nhà chức trách Việt Nam; Không được phép sử dụng hoặc chỉnh sửa dưới mọi hình thức khi chưa được Đơn vị chấp thuận từ trước bằng văn bản.